donderdag 24 januari 2013

Koningin Beatrix

Haar geboorte

In juni 1937 maakte prinses Juliana in een dankwoord aan de Amsterdamse burgerij haar eerste zwangerschap openbaar:
Nooit had iets mij kunnen weerhouden alle delen van het programma mee te maken, waren het niet op zich verheugende gezondheidsredenen geweest, die u zeker wilt verstaan en billijken.
Vrijwel iedereen was verheugd met dit nieuws, gezien de koninklijke familie op dat moment maar uit drie personen bestond: koningin Wilhelmina, kroonprinses Juliana en haar echtgenoot prins Bernhard.
De zwangerschap verliep niet bepaald zonder zorgen.
Eind november 1937 botste vader Bernhard nabij Diemen met hoge snelheid op een zandauto.
Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, waar ook Juliana intrek nam.
Het heeft enige tijd ernstig geleken (hij liep onder meer een schedelbasisfractuur en zware hersenschudding op), maar korte tijd na nieuwjaar waren de aanstaande ouders thuis op paleis Soestdijk.
Op 31 januari 1938 werd Beatrix op paleis Soestdijk geboren als oudste kind van prinses Juliana en prins Bernhard.
Via officiële bulletins werd gemeld dat een flinke dochter op maandagmorgen 9.47 uur was geboren.
Het nieuws werd al snel via de radio verspreid.
De volgende dag werd op paleis Soestdijk aangifte van de geboorte gedaan door de vader, in tegenwoordigheid van minister-president Colijn.
Bij deze gelegenheid werden de namen bekendgemaakt:
Beatrix (zij die gelukkig maakt);
Wilhelmina, naar koningin Wilhelmina, grootmoeder van moederskant;
Armgard, naar prinses Armgard, grootmoeder van vaderskant;
De roepnaam zou Beatrix zijn.
De vader zei verder dat de klemtoon eigenlijk op de a hoort te liggen, maar dat hij had besloten de klemtoon, in overeenstemming met het gebruik, op de e te leggen.
De doopplechtigheid vond plaats op 12 mei 1938 in de Grote of Sint Jacobskerk te Den Haag.
De kleine baby droeg een doopjurk uit 1880, waarin eerder haar grootmoeder en moeder waren gedoopt.
De dienst werd geleid door de 88-jarige hofprediker dominee W.L. Welter.
Het geheel werd rechtstreeks uitgezonden via de radio.
Als doopgetuigen/peter en meter waren aanwezig:
koning Leopold van België;
prinses Alice van Groot-Brittannië (nicht van koningin Wilhelmina);
 de vorstin van Erbach-Schönberg (zuster van koningin Emma);
 gravin De Kotzebue (tante van prins Bernhard);
hertog Adolf van Mecklenburg (broer van prins Hendrik).

Haar jeugd en studie

Beatrix kreeg later drie zusters: Irene (1939), Margriet (1943) en Christina (1947).
Tweeënhalf jaar na haar geboorte vielen op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnen en werd het land betrokken bij de Tweede Wereldoorlog.
Samen met haar moeder Juliana en zusje Irene vertrok Beatrix via Engeland naar Canada, waar zij gedurende de Tweede Wereldoorlog zou wonen.
Haar vader, prins Bernhard, verbleef het grootste deel van de oorlog in Londen, bij koningin Wilhelmina.
In de zomer van 1945 keerde het gezin, uitgebreid met Margriet, die in 1943 tijdens de ballingschap in Canada was geboren, terug naar Nederland en nam zijn intrek op paleis Soestdijk bij Baarn.
Beatrix is net als haar zussen "scout" geweest: zij was kabouter en later waterpadvindster.
Eind jaren veertig bezocht de prinses als basisschool de voor die tijd nogal vooruitstrevende Werkplaats Kindergemeenschap van Kees Boeke in Bilthoven.
Beatrix volgde middelbaar onderwijs aan het Incrementum, een speciaal - voor haar en haar zus Irene - opgezette afdeling van het Baarnsch Lyceum.
Tijdens haar middelbare-schooltijd kwam het tot spanningen in het huwelijk van haar ouders, hetgeen uitmondde in de Greet Hofmans-affaire.
Een week na haar achttiende verjaardag, op 7 februari 1956, werd Beatrix als 'vermoedelijke erfgename van de kroon' geïnstalleerd als lid van de Raad van State, het hoogste adviescollege van de regering.
In juni van hetzelfde jaar behaalde zij haar gymnasiumdiploma aan het Incrementum.
Vervolgens vertrok Beatrix naar Leiden, waar ze aan het Rapenburg ging wonen en aan de Rijksuniversiteit Leiden rechten, sociologie en geschiedenis ging studeren.
Op 7 juli 1961 slaagde zij voor het doctoraalexamen (vrije studierichting).
Eveneens in 1961 was Beatrix initiatiefneemster en later voorzitter van de Europese Werkgroep die Europese jongeren opriep zich in te zetten voor een verenigd Europa.
In de jaren daarna nam ze tal van representatieve verplichtingen op zich en ondernam een aantal reizen, onder meer naar de Nederlandse Antillen, Suriname en de Verenigde Staten.
In 1959 kocht zij kasteel Drakestein (of 'Drakensteyn'), in de bossen van Lage Vuursche, waar zij in 1963 ging wonen.
Door haar afstamming van Sophia, keurvorstin van Hannover, kan de koningin theoretisch de Britse nationaliteit claimen, gebaseerd op de Act for the Naturalization of the Most Excellent Princess Sophia, Electress and Duchess Dowager of Hanover, and the Issue of her Body van 1705.
Volgens deze Britse wet, zijn alle nakomelingen van prinses Sophia automatisch Britse onderdanen, mits zij nooit rooms-katholiek zijn geweest.
Deze wet werd vervangen in 1948 en is niet langer van kracht: Beatrix is echter geboren in 1938.
De koningin heeft deze claim nooit doen gelden.
Jessurun d'Oliveira, oud-hoogleraar migratierecht, is echter een andere mening toegedaan: hij beweert dat Wilhelmina, Juliana en Beatrix een dubbele nationaliteit hebben.

Verloving en Huwelijk:

Tijdens haar studententijd werd gesuggereerd dat Beatrix zich zou gaan verloven met Bob Steensma, een studievriend.
Op 1 mei 1965 werd ze echter bij Drakensteyn hand-in-hand gefotografeerd met een onbekende man die Claus von Amsberg bleek te heten.
Er ontstond grote commotie toen bleek dat deze Claus von Amsberg een Duitser was en lid was geweest van de Hitlerjugend.
Een commissie onder leiding van Loe de Jong van het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie onderzocht in opdracht van de regering het oorlogsverleden van Claus.
De uitkomsten van het onderzoek werden als niet belastend beoordeeld (ieder Duits jongetje was verplicht lid van de Hitlerjugend) en op 28 juni 1965 werd door koningin Juliana de verloving bekendgemaakt.
Ondanks de voor het koningshuis positieve uitkomsten van het regeringsonderzoek bleef een deel van de samenleving verdeeld staan ten aanzien van de verloving van Beatrix met een Duitser, relatief kort na de Tweede Wereldoorlog.
Toen bekend werd dat het huwelijk zou plaatsvinden in Amsterdam, vonden sommigen dit een belediging aan het adres van de Nederlandse Joden die in groten getale, in het bijzonder vanuit Amsterdam, tijdens de oorlog naar Duitse concentratiekampen waren gedeporteerd.
Beatrix en Claus, zich bewust van de heersende sentimenten, besloten daarop hun voorgenomen huwelijk in Baarn te laten plaatsvinden.
De regering wilde van deze plannen echter niets weten en gelastte het huwelijk in Amsterdam te laten doorgaan.
Op 10 maart 1966 vond het burgerlijke huwelijk in het stadhuis van Amsterdam plaats en op dezelfde dag werd het huwelijk kerkelijk ingezegend in de Westerkerk.
Tijdens de rijtoer met de Gouden Koets werd een rookbom tot ontploffing gebracht als protest tegen het huwelijk.
Uit het huwelijk werden drie zoons geboren:

Willem-Alexander Claus George Ferdinand (27 april 1967),

Johan Friso Bernhard Christiaan David (25 september 1968)

Constantijn Christof Frederik Aschwin (11 oktober 1969).

Het gezinsleven speelde zich in eerste instantie af op kasteel Drakensteyn.

Prins Claus

Gedurende Beatrix' hele koningschap heeft zij te maken gehad met een zieke echtgenoot.
Al eind jaren 70 bleken er eerste aanwijzingen te bestaan dat prins Claus depressief was.
Vanaf 1982 werd hij hier regelmatig voor behandeld in een Nederlandse en Zwitserse kliniek.
Later werd bij Claus ook de diagnose Parkinson gesteld en kreeg hij kanker.
Op 6 oktober 2002 overleed prins Claus in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.
Beatrix en zijn zonen en schoondochters zaten aan zijn sterfbed.
Op 15 oktober 2002 werd Claus bijgezet in de koninklijke Grafkelder van Oranje-Nassau van de Nieuwe Kerk te Delft.

Problemen in de familie rond Margarita, Magel en Zorreguita

Was de eerste affaire schadelijk geweest voor het aanzien van de monarchie in zijn geheel, de tweede affaire, die speelde in 2003, beschadigde Beatrix persoonlijk.
Haar nichtje prinses Margarita, dochter van haar zuster Irene, beschuldigde de koningin en andere familieleden van treiterijen en afluisterpraktijken tegen haar en haar echtgenoot, Edwin de Roy van Zuydewijn.
Volgens de prinses en haar man had de koninklijke familie er onder meer voor gezorgd dat het bedrijf van De Roy van Zuydewijn failliet was gegaan.
Tijdens een staatsbezoek aan Chili in 2003 voelde Beatrix zich genoodzaakt om in het openbaar te reageren op de aantijgingen van haar nichtje.
Tijdens een ontmoeting met de pers zei Beatrix dat "de familie zich niet herkent" in het door Margarita geschetste beeld.
Achteraf bleek de affaire vooral een persoonlijk drama voor Margarita.
Zij is inmiddels gescheiden van De Roy van Zuydewijn en haar relatie met de koninklijke familie is weer beter.

Een moeilijke affaire voor Beatrix was Mabelgate, die in 2003 speelde.
Mabel Wisse Smit was de verloofde van Beatrix' tweede zoon en zij werd beschuldigd van het feit dat zij eind jaren 80 een relatie zou hebben gehad met een nadien vermoorde topcrimineel, Klaas Bruinsma. Hoewel Wisse Smit een relatie ontkende, waren er veel tegengeluiden.
Ook had Wisse Smit later een relatie met een omstreden en getrouwde Bosnische minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Sacirbey.
Sacirbey zat, op het moment dat Mabelgate speelde, gevangen in New York op verdenking van het gebruiken van staatsgeld voor persoonlijke doelen.
Zowel Johan Friso als Mabel Wisse Smit hadden over het verleden van Mabel gelogen tegenover de koningin en de minister-president.
Hierdoor konden zij geen toestemming voor hun huwelijk aan het parlement krijgen.
Het paar trouwde op 24 april 2004 in Delft, zonder goedkeuring aan de Tweede Kamer te hebben gevraagd.
Bijgevolg was Johan Friso geen lid meer van het Koninklijk Huis, waarmee zijn rechten op de troon vervielen.

De Zorreguieta-affaire begon midden 1999, toen bekend werd dat Beatrix' oudste zoon, kroonprins Willem-Alexander, een relatie had met Máxima Zorreguieta, dochter van de Argentijnse Jorge Zorreguieta, die ten tijde van het generaalsregime van Videla minister van Landbouw in Argentinië was geweest.
Hoewel Nederlands regeringsonderzoek uitwees dat Zorreguieta niet zelf betrokken was geweest bij verdwijningen van tegenstanders van dit regime, ontstond grote beroering in de samenleving en vonden sommigen dat de kroonprins niet met Máxima Zorreguieta mocht trouwen.
Pas nadat besloten was dat vader Zorreguieta niet bij het huwelijk aanwezig mocht zijn en Máxima in het openbaar zich had verontschuldigd voor haar vader, kon op 2 februari 2002 het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima in Amsterdam gesloten worden.
Beide ouders van Máxima waren afwezig.

Titels

Prinses van Lippe-Biesterfeld
Markiezin van Veere en Vlissingen
Gravin van Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Culemborg
Burggravin van Antwerpen
Barones van Breda, Diest, Beilstein, de stad Grave, het Land van Cuijk, IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld, Herstal, Waasten, Arlay en Nozeroy
Erf- en vrijvrouwe van Ameland
Vrouwe van Baarn, Besançon, Borculo, Bredevoort, Bütgenbach, Daasburg, Geertruidenberg, Hooge en Lage Zwaluwe, Klundert, Lichtenvoorde, Loo, Montfort, Naaldwijk, Niervaart, Polanen, Steenbergen, Sint-Maartensdijk, Sint Vith, Soest, Ter Eem, Turnhout, Willemstad, Zevenbergen

1 opmerking: