woensdag 28 augustus 2013

Collages voor... Collages van...

In de afgelopen periode heb ik een aantal collages gekregen en uitgedeeld. Omdat ik het allemaal niet zo goed meer bij kan houden ga ik er een pagina voor aanmaken. Er zal wel elke keer een berichtje komen op de hoofdpagina.
In recent months I have received a number of collages and distributed. Because I all so good anymore can not keep it going for I create a page. There will be every time a message arrive at the page.

Corina plaatste onlangs de 400e reactie. Corina heeft ook een blog over de jonge koninklijke garde, http://jongekoninklijkegarde.blogspot.nl, die zeker de moeite waard is om een kijkje op te nemen.
Corina recently posted the 400th comment. Corina also has a blog about the young royal guard, http://jongekoninklijkegarde.blogspot.nl, which is definitely worth to take a look.
Kleine royals, beheerster Lichelle, vierde onlangs haar 5e verjaardag! Van harte gefeliciteerd met het 5-jarige bestaan van je site, Lichelle!!
Small royals, caretaker Lichelle, recently celebrated its 5th birthday! Congratulations on the 5th anniversary of your site, Lichelle!
Ook plaatste Lichelle collages voor al haar bezoekers! Ze heeft er erg veel werk van gemaakt. Ook haar site is zeker de moeite waard om bekeken te worden: http://kleineroyals.wordpress.com 
Also placed Lichelle collages for all its visitors! She has a lot of work into. Her site is definitely worth to be watched: http://kleineroyals.wordpress.com

* De papa-log over Friso komt later dan gepland i.v.m. het uitgebreide werk. *
* Daddy log on Friso comes later than planned due the extensive work. *

1 opmerking: