dinsdag 20 augustus 2013

Begrafenis prins Friso

Prins Friso is op Vrijdag 16 Augustus begraven. Dit gebeurde in Lage Vuursche in de gemeente Baarn. Prins Friso zal begraven worden in de Stulpkerk, dicht bij kasteel Drakensteyn de plek waar prinses Beatrix woont. De begrafenis is besloten voor een aantal genodigde gasten, het aantal word op 150 gasten geschat.

Om 3 uur begon de begrafenis van prins Friso. De Koninklijke familie liep in een rouwstoet vanaf Kasteel Drakensteyn naar de stulp kerk. Ook veel kinderen liepen mee in de rouwstoet, de Gravinnen Luana en Zaria liepen voorop tussen hun moeder en oma in. Daarachter liepen de drie prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane. Gevolgd door Gravin Eloise, Gravin Leonore en Graaf Claus-Casimir.
 
Om 3 uur kwam de Koninklijke familie aan bij de Stulp kerk in Lage Vuursche gemeente Baarn. Dominee ter Linden stond buiten om de familie te verwelkomen.
Dominee ter Linden opende de dienst met de volgende mooie woorden: ” Lieve Mabel, lieve Luana en Zaria, lieve moeder van Friso, lieve moeder van Mabel, broers en zusjes van Friso en Mabel, en u goede vrienden van hen beiden.” ”Het is goed dat u bent gekomen om afscheid te nemen van een bijzonder mens.”’ ”En hem te gedenken in al wat wij van hem ontvangen hebben”. ”En om zijn lichaam geruste te leggen, in de aarde, in deze vertrouwde grond”.
Daarna sprak hij: ”Friso kon heel direct zijn, en een uitgesproken mening hebben. ” En hoe vertrouwder zijn omgeving, ik denk nu ook aan de mannengemeenschap van het gezin waarin hij opgroeide.” Hoe meer onomwonden en direct hij zijn kon”. ” Wetend dat je elkaar nooit zou laten vallen, daar kon hij zichzelf zijn, zelfverzekerd, uitdagend, cynisch soms, de armen over elkaar in een houding van kom maar op.” Maar zo kenden zijn Mabel en zijn buitenlandse vrienden hem niet.” ” Daar was hij vrijer, opener, durfde hij zijn emoties meer te laten zien.” ” Want die waren er hoe gesloten hij kon lijken, daaronder wel degelijk”. ” Zo hebben ook zijn broers hem overigens leren kennen, met name zei een van u, na de dood van u vader”. ” Sinds dien lied hij veel meer ruimte aan zijn gevoelens”. ” Zijn vader op wie hij bijzonder betrokken was, en een vertrouwde band mee had”’.
Tegen de kinderen Luana en Zaria sprak hij de volgende woorden: ” De komst van jullie Luana en Zaria, zo zei jullie het, heeft Friso echt verandert”. ” Zoals hij van jullie kon genieten, en van alles met jullie doen.” ” Spelletjes met Luana, boekjes met haar lezen.” ” Technische dingen bouwen met Zaria, vliegtuigen, vulkanen.” ” En met allebei speurtocht.”.
Na de woorden van dominee ter Linden werd er door een koor gezongen. Ook een van de dochtertjes van Friso bracht een thuis opgenomen lied ter gehore in de kerk voor haar vader. Zangeres Maaike Ouboter bracht ook een lied ter gehore in de kerk tijdens de dienst.
Er werd ook een zegen uitgesproken in de kerk over prins Friso. Hiervoor ging iedereen in de kerk staan
Na de dienst is het lichaam van prins Friso naar buiten gedragen door onder andere Koning Willem-Alexander en prins Constantijn.
Rond half vijf verliet de familie de kerk weer. Op weg naar kasteel Drakensteyn om daar in alle rust nog even bij elkaar te zitten. Het ontroert me om Amalia en Alexia zo troostend naar hun ouders te zien. Ik hoop dat de familie op een mooie manier afscheid heeft kunnen nemen van hun Friso.
 
Prinses Beatrix, prinses Mabel en haar dochtertjes Luana en Zaria verlieten iets voor vijven de begraafplaats. Ze wilden in alle rust afscheid van hun zoon/man/papa nemen.
Geplaatst door Lichelle www.kleineroyals.wordpress.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten