woensdag 18 september 2013

Nieuwe collagewedstrijd!

Op 1 oktober gaat er een weer een maandelijks thema van start. Dit gaat over koninklijke opa's en oma's. Natuurlijk moet er dan een mooie kopfoto komen! Deze keer ga ik geen kopfoto maken maar aan jullie de eer om een kopfoto te maken. De mooiste komt de hele maand bovenaan. Alle andere deelnemers met hun collage krijgen een plaatsje in een speciale log. Deze komt aan het einde van Oktober na alle logjes. Ik hoop dat er veel mensen meedoen! Per deelnemer mag je maximaal 3 collages insturen. Collages graag insturen voor 30 september naar jacobien@kliksafe.nl! Heel veel succes allemaal.

*** On October 1, there is a monthly theme start again. This is about royal grandfathers and grandmothers. Of course, there is a beautiful kopfoto come! This time I'm not kopfoto but to you the honor to make. Kopfoto a The best is the whole month top. All other participants with their collage get a place in a special log. This comes at the end of October after all logs. I hope many people participate! Each participant may submit a maximum of 3 collages. Collage like to submit before 30 September to jacobien@kliksafe.nl! Good luck all. ***

Wat moet je weten?
1. Het thema opa's en oma's moet duidelijk zijn.
2. De tekst: welkom op royaltykids, hoe maakt niet uit maar het moet leesbaar zijn, graag in het Nederlands, anders 2 talen!
3. Foto's mogen gepubliceerd worden, als ik anders problemen krijg gaat het naar jullie toe.
4. Niet meer dan 3 creaties insturen
5. Uiterlijk voor 30 september inleveren
6.  Iedereen mag meedoen, zet duidelijk in de mail als je een blog hebt en of jouw naam er wel of niet bij komt te staan.
7.  Deelname is niet verplicht!

*** What you need to know?
1. The theme grandfathers and grandmothers must be clear.
2. The text: welcome to royalty kids, how does not matter but it must be legible, like in Dutch, two different languages​​!
3. Photos may be published, if I get different problems goes to you now.
4. Not more than 3 creations submit
5. Submit by 30 September.
6. Everyone can participate, put clearly in the mail if you have a blog and if your name is there or not will be placed.
7. Participation is not mandatory! ***

Om jullie op weg te helpen heb ik een voorbeeld gemaakt:
*** To help you on your way, I made an example: ***

1 opmerking: