dinsdag 1 oktober 2013

Opa en oma (deel 1)

Zoals jullie al wisten begint vandaag, 1 oktober, het nieuwe maandelijkse thema. Het thema van deze maand is koninklijke opa's en oma's. Elke keer zal er naar een opa en oma gekeken worden. Informatie verschijnen over de kleinkinderen en mooie foto's verwerkt in collages. Heb jij foto's gemaakt van een opa en oma met hun kleinkind(eren) en mag ik deze gebruiken? Stuur de foto's dan naar jacobien@kliksafe.nl. Alle zelfgemaakte foto's komen in een later logje aan bod.
*** As you all know today, October 1, starts the new monthly theme. The theme of this month's royal grandfathers and grandmothers. Each time will be looked at grandparents. Information appearing on the grandchildren and great pictures used in collages. Do you have pictures made ​​of grandparents with their grandchild(ren) and should I use it? Send the photos than to jacobien@kliksafe.nl. All homemade pictures come in a log will be discussed later. ***
In deze eerste log kijken we naar een Nederlandse oma. Ze komt niet veel in de schijnwerpers en haar kleinkinderen al helemaal niet! Toch zijn er een aantal exclusieve foto's van prinses Irene. Tot nog toe heeft zij 3 kleindochters maar in november komt er nog een kleinkind bij!
*** In this first log we look at a Dutch grandmother. She's not much in the spotlight and her grandchildren certainly not! Yet there are some exclusive pictures of Princess Irene. So far she has three granddaughters but there will be another grandchild on in November! ***
Haar oudste kleindochters zijn Julia (5) en Paola (2). De ouders van Julia en Paola zijn Margaritha en Tjalling ten Cate. Julia heeft begin vorige maand haar 5e verjaardag gevierd en gaat inmiddels al een jaartje naar school. Ze is een vroege leerling. Julia is geboren op 3 september 2008 in Amsterdam en woog bij haar geboorte 3325 gram. Als Julia 2 en een half jaar is krijgt ze er een zusje bij. Zij wordt geboren op 25 februari 2011 om 18:05 in het Bronovo ziekenhuis te Den Haag. Paola woog bij haar geboorte 2825 gram. Julia was dus 500 gram zwaarder. De volledige naam van Julia is Julia Carolina Catharina ten Cate. De volledige naam van Paola is Paola Cecilia Laurentien ten Cate.
*** Her oldest granddaughters are Julia (5) and Paola (2). The parents of Julia and Paola are Margaritha and Tjalling ten Cate. Julia has early last month celebrated its 5th anniversary and is already a year to school. She is an early disciple. Julia was born on September 3, 2008 in Amsterdam and weight at birth was 3325 grams. If Julia 2 and a half years she gets a little sister. She was born on February 25, 2011 at 18:05 in Bronovo hospital in The Hague. Paola weight at birth was 2825 grams. Julia was so 500 grams heavier. The full name of Julia Julia Carolina Catharina ten Cate. The full name is Paola Paola Cecilia Laurentien ten Cate. ***
Haar jongste kleindochter is Luisa. Haar ouders zijn Carlos en Annemarie. De volledige naam met de titels van Luisa is: HKH Prinses Luisa Irene Constance Anna Maria van Bourbon-Parma. Luisa is geboren op 9 mei 2012 in Den Haag. Op 29 september 2012 wordt zij in Parma door de Bisschop, Enrico Solmi, gedoopt. Dit jaar heeft zij haar eerste verjaardag gevierd. In november 2013 krijgt Luisa er een broertje of zusje bij.
*** Her youngest granddaughter Luisa. Her parents are Carlos and Annemarie. The full name of the titles of Luisa: HRH Princess Irene Constance Anna Maria Luisa of Bourbon-Parma. Luisa was born on May 9, 2012 in The Hague. On September 29, 2012 she is by the Bishop Enrico Solmi, dipped in Parma. This year, she celebrated her first birthday. In November 2013 Luisa gets a little brother or sister. ***
Een interview met Irene in de Margriet (nummer 50, 2011). Irene vertelt iets over haar kleinkinderen:
U bent grootmoeder van Julia (3) en Paola (bijna 1). Probeert u uw kleinkinderen hiervan bewust te maken? Irene: ”Ja. Maar mijn dochter en haar man doen dat ook. Zo zijn we de afgelopen herfst met beukennootjes bezig geweest; de oudste wilde ze absoluut zelf open maken en opeten. Als we tijdens het wandelen een mooie bloem zien, gaan we ernaartoe om te kijken, te ruiken, te voelen. Ik geef geen lesje in de zin van: dit is nou een boterbloem. Het gaat om de ervaring.” 


*** An interview with Irene in Margriet (number 50, 2011). Irene says something about her grandchildren:

You're grandmother Julia (3) and Paola (almost 1). Are you trying to make your grandchildren aware Irene: "Yes. But my daughter and her husband are doing. So we spent the last fall beechnuts, the oldest she wanted to make myself absolutely open and eat. When we see a beautiful flower while walking, we go to it to look, smell, feel. I do not give a lesson in the meaning of this is now a buttercup. It's about the experience. " ***
Kleine kinderen hebben de binding met de natuur van nature. Ze zien elke zandkorrel, elk miertje, ze zijn door alles gefascineerd. Jammer dat ze die verwondering met het ouder worden vaak kwijtraken. 
Irene: *knikt* “Dan wordt het opeens vanzelfsprekend. Kleine kinderen zijn inderdaad in contact met hun omgeving. Dat zie ik ook aan mijn oudste kleinkind. Als het heeft geregend, gaat ze meteen met haar handjes in de modder, dat vindt ze heerlijk. Ik verheug me om ze later mee de natuur in te nemen.”


*** Small children have a bond with nature naturally. They see every grain of sand, each ant, they are fascinated by everything. Too bad they often lose that sense of wonder with aging.

Irene: * nods * "It suddenly becomes obvious. Small children are indeed in contact with their environment. I can see with my oldest grandchild. If it rains, they go straight with her hands in the mud, which she loves. I look forward to later takeinto nature. " ***
Ik heb niet zoveel foto's van Irene met Julia en Paola. Daarom vul ik de log maar met veel foto's Irene en Luisa.
*** I do not have many photos of Irene with Julia and Paola. So I fill the log but with many pictures and Luisa Irene. ***

3 opmerkingen:

  1. Leuke log! Al hebben ze nog niet veel kleinkinderen. Volgende maand komt er eentje bij! Super leuk!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Een hele leuke log. Jammer dat de kinderen zo weinig in het openbaar komen vooral Luisa, hopelijk laten ze weer wat foto's maken als Annemarie van de tweede bevallen is!

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Ontzettend leuk! Ik vind het een prachtige log geworden, met oma prinses Irene en haar schattige kleindochters. Ik ben erg benieuwd naar het broertje of zusje voor Luisa.

    BeantwoordenVerwijderen