dinsdag 24 juni 2014

Spanje heeft een nieuwe koning!

Abdicatie
Op 18 juni 'vierde' Spanje de abdicatie van hun koning Juan-Carlos. Juan-Carlos was 38 jaar de koning van Spanje. Hoe verliep de weg naar deze abdicatie? 
De koning onderging meerdere onderzoeken en sinds augustus 2013 had hij last van hevige pijnen naar aanleiding van zijn val en hij kan niet zonder krukken lopen. In maart 2013 werd hij geopereerd aan een hernia. Hij is sinds 2012 zevenmaal geopereerd en heeft momenteel twee kunstknieën. Op 20 september 2013 werd bekend dat de koning voor de derde keer moest worden geopereerd aan zijn linkerheup naar aanleiding van zijn heupbreuk in april 2012. Deze derde operatie aan zijn linkerheup, op 24 september 2013, verliep voorspoedig. De ingreep duurde drie uur. Artsen plaatsten een tijdelijke prothese vanwege een infectie aan een eerder aangebrachte prothese en een volgende operatie volgde. Hierdoor liet hij verstek gaan bij verschillende activiteiten in 2013, waaronder de viering van de nationale feestdag. Juan Carlos liet in juni 2013 weten meer op zijn gezondheid te gaan letten, maar de lichamelijke gesteldheid van de koning was een van de redenen dat in Spanje werd gespeculeerd over een spoedige abdicatie. Op 2 juni 2014 kondigde de koning aan te zullen aftreden ten gunste van zijn zoon Felipe. Op 4 juni werd als datum voor de troonswisseling 18 juni vastgesteld.
Het was de bedoeling dat Juan-Carlos tot zijn dood koning zou blijven, maar ook hij heeft besloten om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Hij is niet de eerste die deze beslissing genomen heeft. Ook koning Albert van België heeft er voor gekozen om af te treden en niet tot zijn dood koning te blijven. In Nederland was er vorig jaar ook al een abdicatie en inhuldiging. Inmiddels zijn er dus 3 Europese jonge troonopvolgers, kroonprinses Elisabeth, kroonprinses Amalia en kroonprinses Leonor.

Felipe staat nog een moeilijke weg te wachten. Er wordt van hem verwacht dat hij voor meer populairiteit en waardering van het vorstenhuis gaat zorgen. Toen Juan-Carlos zijn abdicatie aankondigde waren er veel Spanjaarden die geen nieuwe koning meer wilden en die zelfs de straat op gingen om te protesteren. Felipe moet een voorbeeld zijn, dat er nu een echte nieuwe koning in Spanje is.

Nog een mooie foto van de zusjes. Ze zijn inmiddels op een leeftijd gekomen dat ze de abdicaties wel goed begrepen zullen hebben. De meisjes zullen nu ook doorhebben dat hun vader nu een wel heel bijzondere positie heeft en misschien wel minder tijd om zijn dochtertjes voor te lezen.


Inhuldiging
Als iedereen op moet staan voor de eedaflegging van de nieuwe koning laat prinses Leonor bijna haar stoel omvallen. Ze kan hem gelukkig zelf nog tegenhouden. Felipes woorden bij zijn eedaflegging: 'Ik beloof trouw mijn functie te vervullen en de grondwet te respecteren en de rechten van alle burgers en van de gewesten te respecteren. Daarna hoor je door de zaal: 'Het parlement heeft net de eedaflegging ontvangen van uwe majesteit. Vanuit de grondwet wordt gekroond Felipe VI.' 'Lang leve de koning, lang leve Spanje.'

De nieuwe koning Felipe in zijn toespraak: 'Dank u wel, meneer de voorzitter van de senaat, premier, ministers en parlementsleden. Ik sta hier voor het parlement om de eed af te leggen en tot koning te worden uitgeroepen. Allereerst wil ik mijn respect voor deze Kamers uitspreken. Mag ik mij via u tot alle Spanjaarden richten. Ik begin mijn koningschap met veel emoties en met hoop voor de toekomst van Spanje. Een natie in de loop der eeuwen is gevormd en die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de mensheid. Een natie die ik bewonder en waar ik van houd en waaraan ik mijn leven heb gewijd, eerst als kroonprins en nu als koning. Ik wil respect en eer bewijzen aan mijn vader, koning Juan-Carlos.'

'Een uitzonderlijk koningschap gaat vandaag de geschiedenis in. Het is 40 jaar geleden dat mijn vader verkondigde dat hij koning wilde zijn voor alle Spanjaarden. Dat is hij geweest. Hij leerde zijn waarden van de graaf van Barcelona,  mijn grootvader, en wilde ons allen inspireren van Spanje een land van deze tijd te maken.'

'Hij droeg bij aan de vrijheid en burgerrechten van de Spanjaarden en wist verschillen te overbruggen die niet te overbruggen leken. Hij wist Spanje in zijn verscheidenheid te erkennen en gaf het de plaats in de wereld die het toekomt.'

'En ook wil ik koningin Sofia bedanken die haar hele leven ten dienste stelde van het hof en van dit land. Een onberispelijke taak waar zij haar leven aan wijde. Haar gevoel voor verantwoordelijkheid en waardigheid. Daarvoor moet ik haar als zoon en koning bedanken.'


'Juan-Carlos en Sofia hebben zich meer dan 50 jaar voor Spanje ingespannen. Ik weet dat ik altijd op hun hulp, ervaring en liefde kan rekenen.'

'Mijn hele leven als prins van Asturië was mijn trouw aan de grondwet altijd onwankelbaar. Daarop rust onze democratische samenleving. Dat heb ik geleerd van mijn familie en mijn leermeesters. Ik bedank ze daar nu voor. Deze waarden van vrijheid en solidariteit en tolerantie geven wij onze dochters Leonor en Sofia ook mee.' 

Leonor en Sofia lachen bij het horen van hun namen naar hun ouders. Er komt weer een pauze in zijn toespraak door een applaus. Ook dochter Leonor doet op voorbeeld van haar moeder aarzelend mee. Sofia fluister haar zusje nog iets toe voordat haar vader weer verder gaat.

'Dames en heren, parlementsleden ik verklaar voor deze camera's dat een constitutionele monarch nu aan zijn koningschap begint. Een constitutie die nu al meer dan 35 jaar de basis van onze samenleving vormt. Ik wil de plichten uitvoeren die de grondwet mij schenkt en wil mij daaraan houden.'

'Ik wil een koning zijn die de scheiding der machten respecteert, die wetten naleeft, die met de regering samenwerkt en die verantwoordelijk is voor de internationale politiek. Twijfel er niet aan dat ik de afgelegde eed zal navolgen. U zult in mij een staatshoofd vinden dat bereid is te luisteren, raad te geven en altijd op te komen voor het algemeen belang.'

'Mag ik ook toevoegen dat deze plechtigheid, die ook gewoon een grondwettelijke handeling is, een fundamentele waarde voor Spanje uitdrukt. De ideologische verschillen blijven stabiliteit aan onze democratie geven en de cohesie tussen de Spanjaarden. Dat zijn essentiële politieke waarden voor onze samenleving.'

'De eisen aan de koning houden daarmee niet op. De parlementaire monarchie moet openstaan voor de maatschappij, de mensen hoop geven en steun bij successen en troost in tegenslagen... Het was een toespraak die vooral bedoeld was om het volk te vertellen hoe hij als koning het wilde gaan doen.

2 opmerkingen:

  1. Een leuke reportage maar wat een harde roze achtergrond, die zeer doet aan je ogen

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Wat heb je er een mooie log van gemaakt. Leuke foto's van de twee prinsessenzusjes. Ze zagen er prachtig uit.

    BeantwoordenVerwijderen